Back to the top

Tournee

Foreign Diplomats "Monami" Tour 2019

 • Sep12 FOREIGN DIPLOMATS Nürnberg
  Club Stereo
 • Sep15 FOREIGN DIPLOMATS München
  Milla
  Tickets
 • Sep16 FOREIGN DIPLOMATS Frankfurt am Main
  Brotfabrik
 • Sep17 FOREIGN DIPLOMATS Dresden
  Ostpol
 • Sep18 FOREIGN DIPLOMATS Düsseldorf
  Zakk
 • Sep20 FOREIGN DIPLOMATS Berlin
  Badehaus
  Tickets
 • Sep21 FOREIGN DIPLOMATS Osnabrück
  Kleine Freiheit